Prednášky v textovej podobe

Kríza morálnych hodnôt v súčasnej Európe a postoj Katolíckej cirkvi
Mons. Andrej Imrich, pomocný biskup, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

 

Úloha cirkevných škôl pri formovaní kresťanského hodnotového systému detí a mládeže
PaedDr. Ján Dravecký,PhD., Biskupstvo Spišské Podhradie - Školský úrad a Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

Mladí včera a dnes, čo sa mení a čo zostáva
P. Michal Zamkovský, Redemptoristi  Kongregácia Najsvätejšieho Spasiteľa, Podolínec

 

Wychowawcza rola patrona szkoły
Mgr. Dariusz Przyłas, riaditeľ Zespółu Szkół im. Św. Edyty Stein v Lublińci

 

O vzťahoch medzi mladými ľuďmi vo víre rôznych myšlienkových/spoločenských prúdov
Mgr. Pavol Hudák, Vysoká nad Uhom

 

Ideológie  20. storočia a ich negatívny dopad na hodnotovú orientáciu spoločnosti
Mgr František Neupauer, PhD., Ústav pamäti národa, autor projektu Nenápadní hrdinovia

 

Nedeľa v prospech človeka – jednotlivca, rodiny a spoločnosti
Mgr. Mária Guregová, Fórum pre verejné otázky