Kontakt

 

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša

Adresa školy:

Štúrova 3, 
064 01 Stará Ľubovňa
 
SLOVENSKO
 

Telefón:

Riaditeľ: +421 52 23 88 412       

Zástupkyňa:
+421 52 23 88 403       

Zborovňa:
+421 52 23 88 413       

Sekretariát:
+421 52 23 88 411       

Webová adresa:

http://cgsm.edupage.org/

Email školy:

cgm@slnet.sk