Zvukové nahrávky

Otvorenie [02:37]

Mgr. Pavol Chmeliar, riaditeľ Cirkevného gymnazia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni

 

Kríza morálnych hodnôt v súčasnej Európe a postoj Katolíckej cirkvi [19:19]
Mons. Andrej Imrich, pomocný biskup, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

 

Úloha cirkevných škôl pri formovaní kresťanského hodnotového systému detí a mládeže [35:34]
PaedDr. Ján Dravecký,PhD., Biskupstvo Spišské Podhradie - Školský úrad a Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

Mladí včera a dnes, čo sa mení a čo zostáva [26:14]
P. Michal Zamkovský, Redemptoristi  Kongregácia Najsvätejšieho Spasiteľa, Podolínec

 

Wychowawcza rola patrona szkoły [25:13]
Mgr. Dariusz Przyłas, riaditeľ Zespółu Szkół im. Św. Edyty Stein v Lublińci

 

O vzťahoch medzi mladými ľuďmi vo víre rôznych myšlienkových/spoločenských prúdov [29:31]
Mgr. Pavol Hudák, Vysoká nad Uhom

 

Ideológie  20. storočia a ich negatívny dopad na hodnotovú orientáciu spoločnosti [22:50]
Mgr František Neupauer, PhD., Ústav pamäti národa, autor projektu Nenápadní hrdinovia

 

Nedeľa v prospech človeka – jednotlivca, rodiny a spoločnosti [18:04]
Mgr. Mária Guregová, Fórum pre verejné otázky