Konferencia

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni v spolupráci so Školským úradom Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstva Spišské Podhradie, Fórom pre verejné otázky a Ústavom pamäti národa usporiadalo 25. októbra 2011 konferenciu venovanú téme „Výchova a vzdelávanie ako nástroj (de)formovania hodnotového systému spoločnosti“. Konferencia, ktorá bola realizovaná aj vďaka finančnej podpore Nadácie Konrada Adenauera, sa uskutočnila pri príležitosti 20. výročia obnovy cirkevného školstva v Spišskej diecéze.

 

Sériu prednášok  podnetných pre poslanie pedagógov nielen cirkevných škôl začal Mons. Andrej Imrich, ktorý sa venoval postoju Katolíckej cirkvi ku kríze morálnych hodnôt  v súčasnej Európe. Riaditeľ Školského úradu Spišskej diecézy Ján Dravecký vyzdvihol dôležitosť pôsobenia cirkevných škôl na vytváranie hodnotového systému žiakov. O vzťahoch medzi mladými ľuďmi vo víre rôznych myšlienkových prúdov hovorili otec Pavol Hudák a páter Michal Zamkovský, ktorý zdôraznil, že cirkev by mala pre mladých ľudí predstavovať otvorenú náruč Boha. Dariusz Przyłas, riaditeľ spriatelenej školy cirkevného gymnázia v poľskom meste Lubliniec, vo svojom príspevku načrtol výchovnú úlohu patróna školy, čo zároveň aplikoval na konkrétnom príklade výchovného  pôsobenia sv. Edity Steinovej ako patrónky cirkevných škôl v tomto poľskom meste.  František Neupauer z Ústavu pamäti národa sumarizoval negatívny dopad ideológií 20. storočia na hodnotovú orientáciu spoločnosti a Mária Guregová z Fóra pre verejné otázky akcentovala potrebu využitia nedele ako dňa určeného rodine. 

 

Jednotlivé prednášky pomohli viac než stovke učiteľov zo základných a stredných cirkevných škôl Spišskej diecézy načerpať nové impulzy, ktoré môžu zúročiť pri formovaní hodnotového systému detí a mládeže.